Salmonella znów wykryta, ale zgadniesz gdzie ?

GIS ostzreżenie

Trudno się nie zgodzić że salmonella jest wszędzie – świadczą o tym informacje GIS, ale jak wiemy nie musi tak być. Wystarczy Bioceum Starter, Bioceum Sal, Dysal.

Jak wiemy salmonella kojarzy się z jajkami, tatarem i rzeczywiście – w jajkach już była, w mielonym i tatarze też – ale w ….

majeranku ?

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Salmonella Infantis w jednej partii Majeranku

Zagrożenie

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella Infantis w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella bez odpowiedniej obróbki termicznej wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów

Nazwa produktu: Majeranek suszony Prymat GastroLine

Data minimalnej trwałości: 07.2026

Numer partii: L1400164

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Prymat sp. z o. o. poinformowała, że zidentyfikowała wszystkich odbiorców kwestionowanej partii wyrobu gotowego i niezwłocznie zwróciła się do nich z prośbą o wstrzymanie dystrybucji wskazanej partii produktu i zwracania jej do magazynu spółki w celu utylizacji.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonella zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 pod hasłem „SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE”.

w sezamie ?

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Salmonella spp. w jednej partii sezamu łuskanego

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu.

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella bez obróbki termicznej wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Sezam łuskany

Data minimalnej trwałości: 01 2025

Numer partii: 23003716

Kod kreskowy: 5905617002230

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami.

Po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii Salmonella firma Helio S.A. bezzwłocznie podjęła decyzję o wycofaniu wskazanej partii produktu o czym poinformowała swoich odbiorców.

Firma Helio S.A. poinformowała również, że badanie surowca przez dostawcę nie wykazało obecności pałeczek Salmonella.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonella zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 pod hasłem „SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE”.

źródło: https://www.gov.pl

Please follow and like us:
Pin Share

Zostaw komentarz :)