Artemizyna w leczeniu raka głowy i szyi

Rak głowy i szyi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych na świecie. Każdego roku na świecie odnotowuje się ponad 600 000 nowych przypadków. Cisplatyna jest obecnie często stosowana w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Jednak ze względu na skutki uboczne i lekooporność cisplatyna często zawodziła w leczeniu raka głowy i szyi. Artemizynina i jej pochodne jako leki przeciwmalaryczne pierwszego rzutu mają zalety w postaci wysokiej skuteczności, niskiej toksyczności i tak dalej. Dalsze badania wykazały, że artemizyna i jej pochodne mają działanie cytotoksyczne dla raka głowy i szyi poprzez indukowanie zatrzymania cyklu komórkowego, indukowanie apoptozy komórek nowotworowych oraz hamowanie inwazji i migracji komórek, uszkodzenia oksydacyjne, blokowanie transdukcji sygnału komórkowego i hamowanie angiogenezy. Badanie przeciwnowotworowego działania artemizyniny i jej pochodnych pozwala na opracowanie bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków przeciwnowotworowych oraz zmniejszenie bólu spowodowanego chorobami i tradycyjnym leczeniem, a następnie poprawę przeżywalności i jakości życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

 

Liang YZ, Nong XL. [Progress in the study of artemisinin and its derivatives against head and neck cancer]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2018 Oct 5;32(19):1519-1523. Chinese. doi: 10.13201/j.issn.1001-1781.2018.19.021. PMID: 30550204.

Please follow and like us:
Pin Share

Zostaw komentarz :)