Artemizyna w zakażeniach drobiu

Różne badania nad artemizyniną i jej pochodnymi wykazały, że bylica roczna może mieć znaczenie terapeutyczne w przypadku różnych chorób, w tym kokcydiozy kurcząt.

Kokcydioza u kurcząt to najdroższa choroba w sektorze drobiarskim ze względu na koszty profilaktyki oraz leczenia, ale także ze względu na negatywny wpływ na wydajność produkcyjną ptaków. Eimeria, pasożyt wywołujący kokcydiozę, jest trudna do zwalczenia dostępnymi na rynku chemoterapeutykami ze względu na narastającą oporność ale także na rosnące potrzeby konsumentów wobec produktów organicznych, dlatego poszukuje się rozwiązań naturalnych jako terapii alternatywnej.

Niniejsze badanie miało na celu ocenę wpływu bylicy rocznej na brojlery hodowane w fermach poprzez analizę zarówno skuteczności przeciwkokcydialnej, jak i jej wpływu na mikroflorę jelitową drobiu.

Doświadczenie przeprowadzono w trzech budynkach na fermie brojlerów zlokalizowanej w Rumunii. Dom 1 był grupą doświadczalną i otrzymał dietę z dodatkiem bylicy rocznej. Domy 2 i 4 były grupami kontrolnymi i otrzymywały środki przeciw kokcydiom.Skuteczność profilaktyczną bylicy rocznej przeciwko kokcydiozie oceniano przez rejestrowanie przyrostu masy ciała, współczynnika konwersji paszy, liczby oocyst na gram kału, wskaźnika zmian chorobowych i wskaźnika śmiertelności.

Kurczęta karmione bylicą roczną wykazywały tendencję spadkową liczby oocyst na gram kału, a ich wskaźnik uszkodzeń był o 80% niższy niż w grupie kontrolnej. Przyrosty masy kurcząt leczonych bylicą roczną były mniejsze, a stopień wykorzystania paszy lepszy niż w grupie kontrolnej. Bylica roczna wykazała obiecujące wyniki w profilaktyce kokcydiozy. Ogólnie rzecz biorąc, brojlery, które otrzymały bylicę roczną wykazywały obiecujące wyniki zootechniczne i dane medyczne dotyczące kokcydiozy i mikroflory jelitowej.

Coroian M, Pop LM, Popa V, Friss Z, Oprea O, Kalmár Z, Pintea A, Borșan SD, Mircean V, Lobonțiu I, Militaru D, Vârban R, Györke A. Efficacy of Artemisia annua against Coccidiosis in Broiler Chickens: A Field Trial. Microorganisms. 2022 Nov 16;10(11):2277. doi: 10.3390/microorganisms10112277. PMID: 36422347; PMCID: PMC9697319.