CBD w astmie.

Astma charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem płuc i nadreaktywnością dróg oddechowych. Astma pozostaje poważnym problemem zdrowia publicznego i obecnie nie ma skutecznych interwencji zdolnych do odwrócenia przebudowy dróg oddechowych. Wiadomo, że kannabidiol (CBD) wywiera działanie immunomodulujące poprzez aktywację receptorów kannabinoidowych-1 i -2 (CB1 i CB2) zlokalizowanych odpowiednio w ośrodkowym układzie nerwowym i komórkach odpornościowych. Ponieważ jednak rola CBD w przebudowie dróg oddechowych oraz mechanizmy CB1 i CB2 nie są w pełni wyjaśnione, badanie to zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu kannabidiolu w tym scenariuszu. Astmę alergiczną wywołano u myszy Balb/c narażonych na albuminę jaja kurzego i określono mechanikę oddychania, zawartość włókien kolagenowych w drogach oddechowych i przegrodach pęcherzykowych, poziomy cytokin oraz ekspresję CB1 i CB2. Ponadto oceniano również ekspresję CB1 i CB2 w indukowanej plwocinie osób chorych na astmę oraz ich korelację z zapaleniem dróg oddechowych i czynnością płuc. Leczenie CBD, niezależnie od dawki, zmniejszało nadreaktywność dróg oddechowych, podczas gdy elastancja statyczna płuc zmniejszała się tylko przy wysokich dawkach. Tym wynikom towarzyszyło zmniejszenie zawartości włókien kolagenowych zarówno w przegrodach dróg oddechowych, jak i pęcherzykach płucnych oraz ekspresja markerów związanych ze stanem zapalnym w płynie z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych i homogenacie płuc. Wystąpiła znacząca i odwrotna korelacja między poziomami CB1 a czynnością płuc u pacjentów z astmą. Leczenie CBD zmniejszyło procesy zapalne i przebudowę w modelu astmy alergicznej. Wydaje się, że w mechanizmach działania pośredniczy sygnalizacja CB1/CB2, ale receptory te mogą działać inaczej na zapalenie płuc i przebudowę.

Co ważniejsze, niezależnie od dawki kannabidiol zmniejszał nadreaktywność płuc i oskrzeli. To znaczy, że stosowanie CBD bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie objawów astmy, takich jak duszności, mocny kaszel czy świszczący oddech.

Bibliografia:

Vuolo F, Abreu SC, Michels M, Xisto DG, Blanco NG, Hallak JE, Zuardi AW, Crippa JA, Reis C, Bahl M, Pizzichinni E, Maurici R, Pizzichinni MMM, Rocco PRM, Dal-Pizzol F. Cannabidiol reduces airway inflammation and fibrosis in experimental allergic asthma. Eur J Pharmacol. 2019 Jan 15;843:251-259. doi: 10.1016/j.ejphar.2018.11.029. Epub 2018 Nov 24. PMID: 30481497.

Williamson EM, Evans FJ. Cannabinoids in clinical practice. Drugs. 2000 Dec;60(6):1303-14. doi: 10.2165/00003495-200060060-00005. PMID: 11152013.

Please follow and like us:
Pin Share

Zostaw komentarz :)