CBD w stanach lękowych

CBD jako potencjalne leczenie zaburzeń lękowych.

Kannabidiol (CBD), składnik Cannabis sativa, jest lekiem o szerokim spektrum farmakologicznym, który w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako lek na szereg zaburzeń neuropsychiatrycznych. Celem obecnego przeglądu jest określenie potencjału CBD w leczeniu zaburzeń związanych z lękiem, poprzez ocenę dowodów z badań przedklinicznych, eksperymentalnych, klinicznych i epidemiologicznych na ludziach. Stwierdziliśmy, że istniejące dowody przedkliniczne silnie wspierają CBD jako leczenie zespołu lęku uogólnionego, zespołu lęku napadowego, zespołu lęku społecznego, zespołu obsesyjno-kompulsyjnego i zespołu stresu pourazowego, gdy jest podawany doraźnie; jednak niewiele badań dotyczyło przewlekłego dawkowania CBD. Podobnie dowody z badań na ludziach potwierdzają anksjolityczną rolę CBD, ale obecnie ograniczają się do ostrego dawkowania, również z kilkoma badaniami w populacjach klinicznych. Ogólnie rzecz biorąc, obecne dowody wskazują, że CBD ma znaczny potencjał w leczeniu wielu zaburzeń lękowych, co wymaga dalszych badań skutków przewlekłych i terapeutycznych w odpowiednich populacjach klinicznych.

Bibliografia:

Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):825-36. doi: 10.1007/s13311-015-0387-1. PMID: 26341731; PMCID: PMC4604171.

Schier AR, Ribeiro NP, Silva AC, Hallak JE, Crippa JA, Nardi AE, Zuardi AW. Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an anxiolytic drug. Braz J Psychiatry. 2012 Jun;34 Suppl 1:S104-10. English, Portuguese. doi: 10.1590/s1516-44462012000500008. PMID: 22729452.

Please follow and like us:
Pin Share

Zostaw komentarz :)