Drób bez obowiązku rejestracji …

Bez potrzeby zgłaszania … a co z nadzorem weterynaryjnym ? epidemiologicznym ? Salmonella, bakterie coli… zamiecione pod dywan ? My o nich wiemy – Bioceum SAL, COL, STARTER, DYSAL

17 lutego 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem polskim drób, to nie tylko kury, kaczki gęsi i indyki ale także np. bażanty, a także strusie.

Drób hodowany na własne potrzeby bez obowiązku rejestracji.

WAŻNE: Jednak do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Jak poinformowało w komunikacie z 17 lutego 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na swoje potrzeby, będzie zwolniona z obowiązku rejestracji ptaków u Powiatowego Lekarza Weterynarii czy w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ministerstwo podjęło już prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Podstawą prawną są tu następujące przepisy Unii Europejskiej:

Wskazane wyżej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

Ale zgodnie z tymi przepisami, w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Z tej możliwości zamierza skorzystać Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na podstawie art. 2. pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z 2022 r. poz. 1570) określenie “drób” oznacza: 
– kury, 
– kaczki, 
– gęsi, 
– indyki, 
– przepiórki, 
– perlice, 
– strusie oraz inne bezgrzebieniowce, 
– gołębie, 
– bażanty
– kuropatwy, 
utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

Podobną definicję zawiera art. 4, pkt. 9) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt(…), zgodnie z którym „drób” oznacza ptaki chowane lub utrzymywane w niewoli do następujących celów
1. produkcji:
– mięsa;
– jaj spożywczych;
– innych produktów;
2. odnowy zasobów ptaków łownych;
3. hodowli ptaków wykorzystywanych do rodzajów produkcji, o których mowa w lit. a) i b);

Rodzaje drobiu są określone w art. 2, pkt 17), 18), 19) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu.

Zgodnie z tymi przepisami:

17) „drób hodowlany” oznacza drób w wieku 72 godzin i starszy, przeznaczony do produkcji jaj wylęgowych;
18) „drób produkcyjny” oznacza drób w wieku 72 godzin i starszy, chowany w celu produkcji mięsa, jaj spożywczych lub innych produktów lub w celu odnowy zasobów ptaków łownych;
19) „pisklęta jednodniowe” oznaczają drób poniżej 72 godzin życia.

oprac.: Paweł Huczko Źródło: www.infor.pl

Please follow and like us:
Pin Share

Zostaw komentarz :)