Zastosowanie kanabidiolu (CBD) w leczeniu przewlekłego bólu.

Ból przewlekły może być nawracającym lub stałym bólem, który trwa dłużej niż 3 miesiące i może powodować niepełnosprawność, cierpienie i zaburzenia fizyczne. Ze względu na złożoną naturę bólu przewlekłego leczenie obejmuje podejście farmakologiczne i niefarmakologiczne. Ze względu na epidemię opioidów wprowadzono terapie alternatywne, a składniki rośliny Cannabis Sativa, Δ9-tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) zyskały ostatnio zainteresowanie jako wybór leczenia. Dokładny mechanizm CBD jest obecnie nieznany, ale w przeciwieństwie do psychoaktywnego odpowiednika CBD, THC, wykazano, że skutki uboczne samego CBD są ogólnie znacznie łagodniejsze. Obecne produkty farmaceutyczne do leczenia przewlekłego bólu znane są jako nabiksymole i zawierają stosunek THC w połączeniu z CBD, co jest obiecujące.

Naszym głównym celem jest jednak zbadanie wpływu kannabidiolu (CBD) z pełnego ekstraktu z konopi na stosowanie opioidów i wskaźniki jakości życia wśród pacjentów z przewlekłym bólem. Metody: Wstępna próba 131 pacjentów została zrekrutowana z populacji badawczej prywatnego ośrodka leczenia bólu. Dziewięćdziesięciu siedmiu pacjentów ukończyło 8-tygodniowe badanie. Podstawowe kryteria włączenia obejmowały pacjentów w wieku od 30 do 65 lat z przewlekłym bólem, którzy przyjmowali opioidy przez co najmniej rok. Dane zbierano w trzech różnych punktach czasowych: linia bazowa, 4 i 8 tygodni. Używanie opioidów i innych leków oceniano na podstawie rachunków za leki i leczenie psychiatryczne. Poprawę oceniano za pomocą czterech wskaźników: Pain Disability Index (PDI-4); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), intensywność bólu i zakłócenia (PEG); oraz Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (PHQ-4). Wyniki: Ponad połowa pacjentów z przewlekłym bólem (53%) ograniczyła lub wyeliminowała opioidy w ciągu 8 tygodni po dodaniu ekstraktu z konopi bogatego w CBD do swoich schematów leczenia. Prawie wszyscy użytkownicy CBD (94%) zgłosili poprawę jakości życia. Wyniki wskazały na istotną zależność między CBD a PSQI (p = 0,003) oraz PEG (p = 0,006). Wystąpiła tendencja do poprawy, ale nie stwierdzono istotnego związku między stosowaniem CBD a PHQ i PDI. Wnioski: CBD może znacznie ograniczyć stosowanie opioidów oraz poprawić przewlekły ból i jakość snu wśród pacjentów, którzy obecnie stosują opioidy w leczeniu bólu.

 

Bibliografia:

Urits I, Gress K, Charipova K, Habib K, Lee D, Lee C, Jung JW, Kassem H, Cornett E, Paladini A, Varrassi G, Kaye AD, Viswanath O. Use of cannabidiol (CBD) for the treatment of chronic pain. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2020 Sep;34(3):463-477. doi: 10.1016/j.bpa.2020.06.004. Epub 2020 Jul 2. PMID: 33004159.

Capano A, Weaver R, Burkman E. Evaluation of the effects of CBD hemp extract on opioid use and quality of life indicators in chronic pain patients: a prospective cohort study. Postgrad Med. 2020 Jan;132(1):56-61. doi: 10.1080/00325481.2019.1685298. Epub 2019 Nov 12. PMID: 31711352.

Please follow and like us:
Pin Share