Znów SALMONELLA … a wystarczy BioceumStarter, BioceumSAL i BioceumDysal …

Salmonella Typhimurium (czerwona), zdjęcie z elektronowego mikroskopu skaningowego (wikipedia.org).

Jak poinformował GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) Salmonella znów wykryta. Ostatnio bardzo często zdarzają się takie ostrzeżenia (15.06, 06.06) . A wystarczy: Bioceum Starter, Bioceum SAL, Bioceum Dysal...

Tym razem jak czytamy na stronie GIS:

Zagrożenie:
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek oraz w treści jaj określonych poniżej.


Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki z chowu na wolnym wybiegu, klasa A, 10 szt
Data minimalnej trwałości i numer partii: 08/07/2023 PAW08
Kod na skorupkach jaj: 1PL 10081308

Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. aleja Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Zakład produkcyjny w ramach procedur zakładowych uruchomił procedurę wycofania produktu z rynku.
Firma Kaufland dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofała ze sprzedaży produkt w dniu 05.07.2023. Klienci zostali powiadomieni o wycofaniu za pośrednictwem strony internetowej firmy, publikacji medialnych oraz informacji umieszczonych bezpośrednio w punktach sprzedaży.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów
Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.
Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego: https://www.pzh.gov.pl/jaja-

Informacje z www.gov.pl/web/gis

Please follow and like us:
Pin Share