Artemizyna a rak SCLC

Ekstrakt z bylicy rocznej w leczeniu drobnokomórkowego raku płuca.
Bylica roczna była stosowana jako roślina lecznicza w leczeniu kilku chorób zakaźnych i niezakaźnych w postaci herbaty i soku wyciskanego już od czasów starożytnych. Celem niniejszego badania była ocena wodnego ekstraktu bylicy rocznej jako środka przeciwdrobnoustrojowego in vitro oraz ocena jego skuteczności chemoprewencyjnej (chroniącej przed wystąpieniem nowotworu) in vivo w modelu zwierzęcym drobnokomórkowego raka płuca (SCLC). Wysuszony proszek przygotowano stosując system ekstrakcji z liści bylicy. Aktywność bylicy in vitro określono wobec grzyba Candida albicans, bakterii Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae i metycylinoopornego Staphylococcus aureus (MRSA). Dane ujawniły przeciwdrobnoustrojowy potencjał bylicy rocznej wobec wszystkich badanych gatunków, ponieważ wykazały aktywność hamującą wzrost. Barwienie tkanek ujawniło, że ekstrakt z bylicy zapobiegał rozwojowi nowotworu złośliwego w płucach. Ekstrakt indukował również śmierć komórek nowotworowych i zmniejszał ilość wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach płuc. Obecne odkrycia wykazały zastosowanie ekstraktu z bylicy jako leku alternatywnego w leczeniu chorób zakaźnych i chemoprewencji raka płuca. Według badaczy jest to pierwsze badanie, które podsumowuje potencjał chemoprewencyjny ekstraktu z bylicy w modelu raka płuc in vivo. Wstępne leczenie bylicą nie tylko chroniło płuca przed rozwojem SCLC, ale także znacząco hamowało proliferację nieprawidłowych komórek poprzez indukowanie zaprogramowanej śmierci komórkowej. Sugeruje się jednak dalsze badania w celu zrozumienia roli bylicy we wzmacnianiu indeksu terapeutycznego dostępnych na rynku leków, które wykazują oporność wielolekową i/lub wysoką toksyczność.

Allemailem KS. Aqueous Extract of Artemisia annua Shows In Vitro Antimicrobial Activity and an In Vivo Chemopreventive Effect in a Small-Cell Lung Cancer Model. Plants (Basel). 2022 Dec 1;11(23):3341. doi: 10.3390/plants11233341. PMID: 36501380; PMCID: PMC9739242.