CBD a pszczoły miodne

CBD wspomaga organizm pszczół miodnych

 

Układ antyoksydacyjny jest bardzo ważnym elementem odporności organizmów żywych. Odpowiada za wychwytywanie wolnych rodników, które mogą powodować szybsze starzenie się organizmu, powstawanie procesów zapalnych oraz pośredniczenie w powstawaniu chorób i nowotworów. W eksperymencie zbadano wpływ 30% oleju CBD na aktywność układu antyoksydacyjnego (dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, glutation), poziom całkowitej pojemności antyoksydacyjnej oraz stężenie jonów (wapnia, magnezu i fosforu) u robotnic pszczół miodnych w teście ulowym. W tym celu przygotowano ule zawierające wszystkie stadia rozwojowe pszczół miodnych i rozpoczęto doświadczenie od dodania do każdej rodziny 200 oznakowanych, jednodniowych pszczół (przeznaczonych do pobierania hemolimfy). W teście stworzono trzy grupy (po dwie kolonie na grupę): (1) Eksperymentalna z olejem CBD zmieszanym z syropem cukrowym; (2) eksperyment z olejem CBD na paskach tekstylnych; i (3) kontrola tylko z czystym syropem cukrowym . Co tydzień pobierano hemolimfę od oznakowanych pszczół. W eksperymencie wszystkie aktywności enzymów antyoksydacyjnych były wyższe dla grup doświadczalnych 1 i 2 w porównaniu z grupą kontrolną. Najwyższe stężenia/poziomy uzyskano dla grupy 1. Stężenia jonów wapnia, magnezu i fosforu były również wyższe w grupach eksperymentalnych 1 i 2 w porównaniu z grupą 3 (najwyższe stężenie w grupie 1). Wnioskujemy, że olej CBD pozytywnie przyczynia się do stymulacji systemu antyoksydacyjnego pszczół miodnych. Badacze uważają, że dobrą suplementacją może być dodanie do diety pszczół ekstraktu z konopi w postaci oleju CBD, który posiada wiele udokumentowanych właściwości potencjalnie prozdrowotnych. W najnowszych badaniach coraz więcej naukowców wykazuje pozytywny wpływ konopi na organizmy zwierzęce.

 

Skowronek P, Strachecka A. Cannabidiol (CBD) Supports the Honeybee Worker Organism by Activating the Antioxidant System. Antioxidants (Basel). 2023 Jan 27;12(2):279. doi: 10.3390/antiox12020279. PMID: 36829838; PMCID: PMC9952166.

Please follow and like us:
Pin Share